Vinárstvo & somelierstvo

Vinárstvo & somelierstvo

Vinárstvo & somelierstvo

Doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.

© 2016

ISBN: 978-80-87091-63-0

Učebnica vína.


OBJEDNAŤFenomén víno je čoraz populárnejší. Zaujímajú sa oň nielen študenti stredných a vysokých škôl, ale je nevyhnutným objektom poznania aj pre širokú skupinu obchodníkov pôsobiacich v distribúcii nápojov, v gastronómii a milovníkov vína. Vzdelanie konzumenta vždy núti napredovať všetkých ktorých zásluhou sa na stôl dostáva kvalitné víno.  
ailer_foto_somel_20160725

Počas mojej púte vínnym svetom som bol neraz konfrontovaný otázkou: „Je ťažšie víno vyrobiť, alebo predať“? Správna odpoveď znie: Výroba vína a umenie jeho prezentácie spolu úzko súvisia, úspešným je ten, kto dokáže oboje. A to je poslaním publikácie Vinárstvo & somelierstvo. Publikácia je určená pre výrobcov a predajcov vína, somelierov, vinárske združenia, študentov vinárstva i somelierstva na vysokých a stredných školách, somelierske kurzy, zážitkovú gastronómiu i všetkých priaznivcov vína.

Motto knihy: „Znalec vína je v každej spoločnosti kráľom“.

Recenzentmi publikácie sú: Doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D., a Ing. Ondrej Korpás, CSc.

Doc. Ing. Štefan Ailer, PhD., autor